Klik her for at komme til forsiden

Trykt revideret under titlen "Når følelserne råber højt" i Psykologi 5/2009
Af psykoterapeut og forfatter Susanne Birk

Din underbevidsthed taler til dig!


Det er meget nemt til at skubbe sine følelser til side. Det er bare ikke særlig sundt. Men heldigvis har dit sind en feedback mekanisme: hvis du over tid ignorerer nogle bestemte følelser, begynder underbevidstheden at sende signaler for at fange din opmærksomhed. Det gør den, fordi den ønsker at gøre dig opmærksom på de følelser og behov, som du har undertrykt.

I mit arbejde som privatpraktiserende psykoterapeut ser jeg ofte, hvordan underbevidstheden sender signaler til bevidstheden om, at der er noget galt. Det kan være almindelige signaler eller nødraketter, men det vender jeg tilbage til. Lad os starte med et eksempel.

En mand havde fået mig anbefalet. Først sendte han sin bedste ven i terapi hos mig. Da det tilsyneladende gik udmærket, dukkede han selv op. Hans problem var, at han var begyndt at få angst. Somme tider var det bare følelsen af angst, der pinte ham. Andre gange fik han angstanfald, hvor han ikke kunne trække vejret, hjertet bankede hårdt i brystet på ham, han svedte, og han var sikker på, at han skulle dø. Her var underbevidsthedens signal kraftigt: angst.

Det er ofte svært at høre sin indre stemme. Så følelserne undertrykkes. De signaler, som underbevidstheden efterfølgende begynder at sende, er som regel ikke særligt behagelige at leve med.

Det kan derfor spare dig for meget ubehag at lære i tide at høre, hvad din indre stemme siger. Det betaler sig også at bruge tid og opmærksomhed på at forstå, hvad din underbevidsthed vil fortælle dig, når den begynder at sende signaler. Jo tidligere man reagerer på de negative signaler indefra, desto hurtigere kan man komme af med dem igen.

Isbjerget

Det er ikke uden grund at bevidsthed + underbevidsthed ofte sammenlignes med et isbjerg. Ca. 10 % af isbjerget er over vandoverfladen, hvilket oversat betyder, at det kun er en mindre del af din psyke, du reelt er i kontakt med.

Under vandoverfladen er der et kæmpe bjergmassiv, som du på klare dage måske kan skimte den øverste del af. Altså en meget stor del af din psyke eller sjæl er du kun i kontakt med i glimt, eller hvis du virkelig anstrenger dig for at se den. Resten ligger gemt væk som frasorteret, undertrykt eller fortrængt materiale.

Men fortvivl ikke, for din underbevidsthed taler til dig fra dybet!

Lad os nu sige, at du i et stykke tid ikke har lyttet til dine egne følelser, ikke været ærlig overfor dig selv. Det kan der være mange grunde til:

  • følelserne er uklare

  • der er modstridende følelser

  • følelserne gør dig usikker eller ligefrem skræmmer dig

  • du ved ikke, hvad du skal stille op med det, du mærker

  • du tror, dine følelser vil kræve af dig, at du laver en ændring i dit liv

  • du har din opmærksomhed rettet andre steder hen end på dine følelser. Måske er du vokset op i en familie, hvor man ikke beskæftiger sig så meget med følelser, eller hvor følelserne for dig er blevet noget negativt.

En travl hverdag er ofte også med til, at du ikke får taget dig tid til at mærke efter i dig selv: Hvad føler jeg, når jeg vågner om morgenen? Hvad er den dominerende stemning indeni mig i løbet af ugen? Er jeg på den rette hylde med hensyn til job, parforhold, børn, bolig, økonomi, livsindhold? Kan jeg lide mit liv, som det er, eller er der ting, som piner mig? Er jeg glad og tilfreds eller…… småulykkelig og utilfreds?

Én eller flere bestemte følelser bliver ved med at melde sig, men du vil ikke høre dem, for du kan ikke overskue, hvad du skal gøre ved dem, så du skubber dem konsekvent ned i underbevidsthedens mørke. Du er muligvis dårligt nok klar over, at du gør det.

Efter en tid - og det kan være timer, uger, måneder, år, halve eller hele liv - begynder underbevidst-heden så at sende signaler. Det kan være almindelige signaler eller nødraketter.

Almindelige signaler

Almindelige signaler fra underbevidstheden er f.eks. indre uro, uspecifik ked af det-hed, en diffus følelse af reduceret lykke, depression, angst, søvnproblemer, negative drømme osv. Signalerne kan også komme igennem kroppen: trykken i brystet, hjertebanken, forhøjet blodtryk, vejrtrækningsbesvær, klump i halsen, spiseproblemer, mavesmerter, du bliver let syg osv.

Det er kendetegnende for alle disse almindelige signaler, at man i første omgang ofte ikke ser dem som væsentlige men slår dem hen. Man ved måske godt, at der er problemer i ens parforhold, at man er rigtig træt af sit studie, stresset på arbejde eller hvad nu ellers man har af problemer, men man har endnu ikke lavet koblingen imellem disse emner og signalerne i sind og krop.

Mange søger derfor først hjælp, når signalerne er blevet virkelig stærke….som manden nævnt i starten, der havde fået angst.

Jeg forklarede ham, at angsten kunne ses som underbevidsthedens forsøg på at fortælle ham, at han gjorde noget forkert: enten undertrykte han sine følelser, han sørgede ikke for at få sine basale behov i livet dækket ordentligt (mad, søvn, bolig, kærlighed, sex osv.), eller han udsatte sig selv for stress.

Han var veluddannet men havde haft svært ved at finde arbejde efter sin uddannelses afslutning. Da han endelig fik et, var det på en arbejdsplads, hvor chefen var irrationel, elendigt organiseret og alkoholiseret. Det havde mange negative konsekvenser. Derudover var hans parforhold ved at smuldre.

Lidt efter lidt gav han i terapien sig selv lov til at mærke, hvad han reelt følte. Det havde han benægtet i stor stil, fordi han syntes, det var ”taberagtigt”. Vi arbejdede os igennem forskellige problemstillinger i hans liv. Nu kunne han begynde at finde nye og konstruktive løsninger på sine problemer, og så aftog angsten. Han fandt også et nyt job og fik løst sine parforholdsproblemer ved at tage kæresten med i terapi.

En anden person, en kvinde, kom fordi hun havde det skidt. Hun var meget ked af det, hun havde åndenød, og hun havde svært ved at koncentrere sig på arbejde.

Det viste sig, at hendes far var død ½ år tilbage og nu havde hun problemer med sin bror omkring arven efter deres far. Hun var imidlertid vant til at skulle være stærk og kunne tackle livets problemer selv. Hun havde derfor overhørt sin egen sorgproces og gemt sin vrede imod broderen langt væk.

Da hun fik taget hul på at bearbejde sorgen over faderens død og forholde sig til problemerne med broderen, begyndte hun igen at kunne trække vejret frit og at få fat i livsglæden.

Nødraketter

Hvis du ignorerer de almindelige signaler, kan underbevidstheden i stedet gøre opmærksom på, at der er noget galt, ved at trykke på en af de ”røde knapper” og sende en nødraket op. Det sker først, når du i lang tid har ignoreret eller undertrykt dine følelser. Nødraketten skal ses som underbevidsthedens desperate forsøg på at få et budskab igennem til dig. De ”røde knapper” og nødraketterne drejer sig altid om det, som du er allermest bange for, og derfor er de super effektive til at fange din opmærksomhed med.

Jeg havde f.eks. en klient som var meget bange for at blive sindssyg. Han havde aldrig nogensinde været psykisk syg, og det var der heller ikke nogen i hans familie eller nærmeste omgivelser, der havde. Alligevel var han så foruroliget, at han pressede sine forældre til at skrive under på en erklæring om, at de aldrig nogensinde ville lade ham indlægge på et psykiatrisk sygehus.

Efterhånden som han i terapien fik arbejdet sig ind til sit inderste, ærlige selv, fandt han ud af, at han pressede sig selv vanvittigt hårdt arbejdsmæssigt. Næste skridt var at turde se på, hvad der skulle til for at ændre hans arbejdssituation til noget mindre stressende. Og efter lang tid kom det afgørende skridt, nemlig at sige op og finde et andet job, som gav bedre betingelser for lavt stress. Nu trykker underbevidstheden kun på den ”røde knap”: Du bliver sindssyg! en sjælden gang imellem, når han har kørt i lidt for højt gear med mange aftaler i ugens løb udover arbejde.

En anden klient fik alvorlige fantasier om, at det barn, som hun ventede, var dødt i maven på hende. Det skræmte hende fra vid og sans. Underbevidstheden havde trykket på den mest effektive ”røde knap”, den kunne finde, for det er selvfølgelig den ultimative skrækforestilling for enhver gravid kvinde, at hendes ønskebarn skulle blive dødfødt. Trods regelmæssige scanninger og babyspark i maven var hun overbevist om, at der måtte være noget galt. Hun fødte senere en sprællevende, sund og glad lille dreng. Nødrakettens formål var i dette tilfælde at få kvinden til at se på nogle problematikker omkring prioriteringer, tilhørselsforhold og balancen imellem arbejde og familie.

Andre signaler af nødraket typen kan være overbevisning om alvorlig sygdom i en bestemt kropsdel, angst for at dø selvom man er rask, unormalt mange tanker om et emne man egentlig ikke er interesseret i, noget man er bange for at komme til at sige eller gøre imod sit eget ønske m.m.

Det kan nemt se ud som en form for tvangstanke eller ”besættelse”, da signalerne gentages og er fuldstændigt irrationelle, ulogiske og uforståelige i forhold til, hvem man er som person.

De fleste mennesker bliver derfor desværre bange og forvirrede over disse skræmmebilleder. De ved ikke, at det blot er opmærksomhedsfangere, hvorimod undertrykkelsen af følelser igennem lang tid er det egentlige problem og årsagen til, at nødraketten blev sendt op fra dybet.

Lyt til dig selv

Både de almindelige signaler og nødraketterne er budskaber fra din underbevidsthed: ”Hallo, er der nogen hjemme? Jeg har det ikke godt! Lyt til mig!”

Så det bedste, du kan gøre for dig selv, er at lytte til dine følelser og finde ud af, hvad der gør dig forvirret, usikker, utryg, ked af det, sårbar, deprimeret, irriteret, vred, rasende osv. At begynde at tro på, at de følelsesmæssige og kropslige signaler, som du får fra dit indre, i langt de fleste tilfælde er meningsfulde og brugbare vejledere.

Tal med en god ven eller opsøg evt. en erfaren psykoterapeut og få hjælp til at kigge på de signaler, som din underbevidsthed sender. Vær ikke bange for at erkende, at du går og er ked af det, deprimeret, angst eller har nogle tilbagevende nødraket signaler. Den erkendelse er forudsætningen for at kunne tage det næste skridt: at bearbejde signalerne og finde ud af, hvad der ligger bag, så du kan få det bedre.

De fleste mennesker kan relativt hurtigt få hul på processen med at opdage og forstå sammenhæn-gen imellem deres undertrykte følelser og de symptomer, de har udviklet. Når det er afdækket, er næste skridt at lytte til din indre stemme, være tro overfor dine følelser og ændre adfærd. Så opløses signalerne lidt efter lidt, fordi de ikke længere tjener et formål for underbevidstheden.

Jo bedre du forstår dig selv og dine indre signaler, jo mere du er tro overfor dine inderste følelser, desto bedre vil du have det. Og du skal jo trods alt leve med dig selv hele livet, så hvorfor ikke gøre noget nu for at have det godt? Det er en investering af tid og opmærksomhed, der giver resultater, og det er absolut indsatsen værd!


  • ”Hallo, er der nogen hjemme? Jeg har det ikke godt! Lyt til mig!” siger din underbevidsthed, hvis bare du forstår dens signaler.

  • Det er ofte svært at høre sin indre stemme. Så følelserne undertrykkes. De signaler, som underbevidstheden efterfølgende begynder at sender, er som regel ikke særligt behagelige at leve med. Derfor betaler det sig at bruge tid og opmærksomhed på at undersøge, hvad der ligger bag signalerne.

  • Din underbevidsthed sender signaler til dig. Det kan være indre uro, uspecifik ked af det-hed, en diffus følelse af reduceret lykke, depression, angst, søvnproblemer, negative drømme osv. Den kan også udtrykke sig igennem kroppen: trykken i brystet, hjertebanken, forhøjet blodtryk, vejrtrækningsbesvær, klump i halsen, spiseproblemer, mavesmerter, du bliver let syg osv.

  • De følelsesmæssige og kropslige signaler, du får fra dit indre, er i langt de fleste tilfælde meningsfulde og brugbare vejledere.


Andre artikler:
Alt for Damerne nr. 38 (2002), "Elsk langsomt"
IN nr. 8 (2000), "Tag hjertet med i sengen"

Susanne Birk
tlf. 35 26 40 31
www.susannebirk.dk